Podatek od towarów i usług – zmiany w podatku w 2020 roku

Podatek od wartości dodanej, który zakłada brak naliczania kaskadowego nazywamy VAT-em. Przechodząc - podczas obrotu towarem lub usługą - z kontrahenta na kontrahenta, czyni jego płatnikiem ostatecznego nabywcę. W Polsce funkcjonuje od 1993 roku. Harmonizacja do wytycznych prawa Unii Europejskiej odbyła się w 2004 roku. Idea podatku od wartości dodanej...

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT powstała 1 września 2019 roku na mocy ustawy z 12 kwietnia 2019 roku, traktującej o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Jest to elektroniczne narzędzie umożliwiające szybką weryfikację czy podmiot w chwili przeprowadzania transakcji jest czynnym podatnikiem VAT, dodatkowo zawiera również podstawowe informacje na...

Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?

Wiedząc, że podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy regulowane ustawami podatkowymi, możemy zadawać sobie pytanie: kiedy właściwie powstaje zobowiązanie podatkowe? Ordynacja podatkowa definiuje, że zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia podatku w wysokości, w...

Kim jesteś podatniku?

Z pozoru może się wydawać, że kwestia jest prosta. Podatnik to nikt inny, tylko osoba, która płaci podatki. Podatnikiem może być jednak nie tylko pełnoletnia osoba fizyczna, ale także małoletni, który osiąga dochód. Niektóre dochody dzieci dolicza się do dochodów rodziców, dzieje się tak w przypadku najmu nieruchomości należących do...

Podatki – krótka zasada funkcjonowania państwa

Podatki pobierane od obywateli trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu lub gminy zapewniając ich efektywne funkcjonowanie. Podatki jako świadczenia pieniężne powinny być przeznaczone na rozwój infrastruktury, oświaty, służby zdrowia, wojska czy policji. Stanowią podstawę funkcjonowania każdego państwa we współczesnym świecie, choć jak nietrudno się domyślić, nie zawsze tak było. KRÓTKA...