Prawo handlowe – co to jest?

Profesjonalny obrót cywilnoprawny polegający na wymianie dóbr lub świadczeniu usług między przedsiębiorcami, wymagał odrębnych regulacji prawnych. Odpowiedzią na zaistniałe potrzeby było powstanie prawa handlowego. Prawo handlowe wpływa na status i organizację przedsiębiorców, a także czynności handlowe, do jakich dochodzi między nimi. HISTORIA | Prawo handlowe wyrosło z prawa cywilnego jest...

Kim jest przedsiębiorca?

Przedsiębiorcą – czyli podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą – może być osoba prowadząca działalność gospodarczą w celu zarobkowym (sensu stricto), jak i przedsiębiorca non for profit, który osiągnięte zyski przeznacza na działalność statutową. Przedsiębiorca może być zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym jak i w innych rejestrach (np. CEIDG). W polskim prawie...