Work-life balance

Senat zgłosił poprawki do wdrażanej nowelizacji Kodeksu Pracy, która to wdraża unijne dyrektywy „work-life balance”, powstałej z troski o zachowanie równowagi miedzy życiem prywatnym a zawodowym. Do najważniejszych zagadnień tej nowelizacji należą prawo do urlopu z powodu siły wyższej oraz prawo do urlopu opiekuńczego. Senat wprowadził poprawki, których celem jest,...

Historia złożonych deklaracji

Od 8 marca 2023 w e-US można uzyskać dostęp do złożonych w ubiegłych latach deklaracji PIT. Dokumenty można nie tylko przeglądać, ale także pobierać i drukować, jeśli tylko jest taka potrzeba. Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa udostępniły podatnikom nową funkcjonalność dostępną na portalu e-Urząd Skarbowy. Możliwość dotyczy deklaracji podatkowych...

ULGA NA DZIECKO

Ulga prorodzinna, czyli tzw. ulga na dziecko to jedno z bardziej popularnych odliczeń podatkowych w Polsce. Z ulgi mogą skorzystać rodzice, opiekunowie prawni i rodzice zastępczy dzieci małoletnich przed ukończeniem 25. roku życia. Dziecko jednak musi się w tym czasie uczyć. W 2023 roku dziecko pełnoletnie może uzyskać dochód nieprzekraczający...

Formy opodatkowania w Polsce

Karta podatkowa to forma opodatkowania, z której mogą korzystać tylko podatnicy, którzy wcześniej zadeklarowali taką wolę. Od roku ta forma dla nowo powstałych przedsiębiorstw/ działalności gospodarczych jest już niedostępna. Warto pamiętać, że sposób opodatkowania wybiera się na cały rok obrotowy, w tym okresie przedsiębiorca nie ma możliwości wprowadzenia jakichkolwiek zmian,...

Kwoty wolne od podatku w 2023

W styczniu doszło do nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn (tzw. ustawa deregulacyjna, nowelizująca kilkanaście aktów prawnych). Od 1 lipca 2023 ma nastąpić podniesienie kwot wolnych od podatku od spadków i darowizn. Ustawa przewiduje zmiany dla trzech grup uwarunkowanych pokrewieństwem. Do grupy I zaliczamy małżonka i zstępnych, do...

2023 w księgowości

Eksperci wskazują, że 2022 rok jednak przeminął i w 2023 rok nie będzie już obfitował w istotne zmiany podatkowe. Czy wchodzimy w czas stabilizacji, trudno jednoznacznie przesądzić, jednak to co wydaje się najistotniejsze w bieżącym roku, postaraliśmy się zebrać poniżej. SLIM VAT 3, który wejdzie 1 kwietnia 2023 roku. -...