KSeF odroczony

Styczeń zaskoczył wszystkich przygotowujących się do obowiązkowego wdrożenia KSeF wraz z początkiem lipca 2024 roku. W połowie stycznia, minister finansów, Andrzej Domański, zapowiedział, że w tym półroczu nie będzie to jednak możliwe. Media donoszą o konieczności nowelizacji obecnie istniejących przepisów, nie wiadomo natomiast na kiedy przewidziano nową datę wdrożenia nowych...

Zatory płatnicze

Problem zatorów płatniczych dotyka głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Ogólnie rzecz ujmując o zatorach płatniczych mówimy, gdy przedsiębiorca nie otrzymuje na czas swoich pieniędzy od kontrahenta. Jest to seria zdarzeń ze sobą powiązanych, zwana efektem kuli śniegowej, czy efektem domina: nie otrzymując na czas należności przedsiębiorcy nie są w...

Kupuję samochód i co dalej?

By w ferworze zmian nie zapomnieć o najważniejszym przypominamy o schemacie, być może znanym większości kierowców. Kupując samochód warto pamiętać o kilku kluczowych krokach, które warto przedsięwziąć, by uniknąć dalszych nieporozumień. Zakupiony samochód musi zostać zarejestrowany w wydziale komunikacji urzędu starostwa powiatowego, urzędu miasta lub w urzędzie dzielnicy. Na zarejestrowanie...

2024 ZAPOWIEDZI

% VAT w 2024 Rozporządzenie o przedłużeniu zerowej stawki VAT na żywność w pierwszym kwartale 2024 zostało podpisane przez odchodzący rząd Mateusza Morawieckiego. Krajowy System e-Faktur (KSeF) Choć platforma, zarządzana przez Ministerstwo Finansów,  działa od 1 stycznia 2022 roku pozwalając podatnikom na wystawianie faktur sprzedażowych, otrzymywanie i przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,...

Ubezpieczenie OC

OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, to ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego kierowcy, które reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku. W związku z powyższym każda firma ubezpieczeniowa oferuje ten sam zakres ochrony. Ubezpieczenie to działa w sytuacji, w której osoba pokrzywdzona domaga się roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Obejmuje...

Wakacje składkowe

Wzrost płacy minimalnej jest problematyczny głównie z punktu widzenia małych firm. Spoglądając na ustawowy wzrost płac, należy dostrzec wzrost składki na ubezpieczenie społeczne, którym dotknięty nie jest pracownik a pracodawca. Ten sam pomysł, który cieszy, szczególnie w okresie wakacji kredytobiorców, jest propozycją składaną w stronę przedsiębiorców. Wakacje składkowe, czyli wakacje...

Aktualizacja formularzy PIT

Podczas przyszłorocznych rozliczeń podatku PIT za 2023 rok będą obowiązywały nowe wzory formularzy PIT-26 oraz PIT-37. Należy zwrócić uwagę na tę zmianę, gdyż druki te różnią się od tegorocznych. Zmiana dotyczy tylko dwóch formularzy, dla PIT-36 obowiązująca jest wersja 31. Przypomnijmy, że PIT-36 dotyczy podatników, którzy część dochodów uzyskali bez...

Urlop wychowawczy w skrócie

Urlop wychowawczy, jak sama nazwa wskazuje, należy się rodzicom dzieci do szóstego roku życia, którzy chcą wygospodarowany czas przeznaczyć na aktywne uczestnictwo w procesie wychowania, częściej wykorzystywany jest jednak do opieki nad dzieckiem. Urlop ten przysługuje zarówno rodzicom jak i prawnym opiekunom dziecka, którzy muszą być zatrudnieni nie krócej niż...

Bony świąteczne a podatek

Od 2004 roku, czyli już całkiem długo, bony, wprowadzane także jako całoroczne gratyfikacje pracowników, zostały opodatkowane. Wcześniej mogły nie ulegać opodatkowaniu jeśli finansowano je z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub funduszy związków zawodowych. W związku z tym, że podlegają opodatkowaniu mogą być także finansowane ze środków obrotowych firmy. Ostatnie...

Netting

Netting – trwałym elementem obrotu gospodarczego są rozrachunki między kontrahentami.  Tradycyjne operacje, takie jak przelew bankowy bywają czasochłonne i kosztowne. Na całym świecie coraz częściej przedsiębiorcy posługują się bezgotówkowymi formami rozliczeń, do których należą mechanizmy oparte na kompensacie, czyli potrąceniu. Do jednych z tych form rozliczeń bezgotówkowych zaliczamy netting, zwany...