KSeF – kary

W przepisach o KSeF, czyli Krajowym Systemie e-Faktur, przewidywane są kary pieniężne za niekorzystanie z systemu.  To dość zaskakujące, bo choć system nie jest jeszcze w pełni obowiązkowy już ustalono kary za niedopełnienia związane z wdrożeniem tej innowacji. Omówione poniżej kary nie dotyczą permanentnego niekorzystania z możliwości KSeF, ale uwzględniają...

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium kraju Unii Europejskiej (na przykład z Polski) na terytorium innego państwa członkowskiego UE. Nie każdy wywóz towaru z kraju uznaje się za WDT, nie należy do niej: sprzedaż wysyłkowa, towary przewożone na pokładach statków, samolotów lub pociągów, towary czasowo używane przez podatnika...

Faktura zaliczkowa

Zaliczki wykorzystywane są zwykle przy kosztownych przedsięwzięciach, wykonawca pozyskuje część środków na wykonanie powierzonych mu prac. Faktura zaliczkowa zgodnie z art. 19a ust.8 ustawy o podatku od towarów i usług musi zostać udokumentowana, transakcja z kolei podlega odpowiedniemu opodatkowaniu. Od 1 września 2023 r. obowiązują nowe przepisy, dzięki którym podatnik...