Faktura zaliczkowa

Zaliczki wykorzystywane są zwykle przy kosztownych przedsięwzięciach, wykonawca pozyskuje część środków na wykonanie powierzonych mu prac. Faktura zaliczkowa zgodnie z art. 19a ust.8 ustawy o podatku od towarów i usług musi zostać udokumentowana, transakcja z kolei podlega odpowiedniemu opodatkowaniu. Od 1 września 2023 r. obowiązują nowe przepisy, dzięki którym podatnik...

SLIM VAT 3: Faktury zaliczkowe

Ustawa o Vat traktuje fakturę zaliczkowa jako odrębne zdarzenie gospodarcze. Prawo ureguluje sytuację, w której wystawienie faktury i dostawa / usługa odbędą się w tym samym miesiącu. Sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę zaliczkową i fakturę końcową lub wystawić tylko fakturę końcową. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której na dostawę należy...