SLIM VAT 3: Faktury zaliczkowe

Ustawa o Vat traktuje fakturę zaliczkowa jako odrębne zdarzenie gospodarcze. Prawo ureguluje sytuację, w której wystawienie faktury i dostawa / usługa odbędą się w tym samym miesiącu. Sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę zaliczkową i fakturę końcową lub wystawić tylko fakturę końcową. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której na dostawę należy będzie czekać, to sprzedawca zobowiązany będzie (tak jak wcześniej) do wystawienia obu dokumentów: zarówno faktury zaliczkowej, jak i faktury końcowej.

Planowana zmiana uważana jest za korzystną dla sprzedawców. Wybór zależny będzie od sprzedawcy, będzie mógł postępować jak dotychczas lub rozliczyć zdarzenie gospodarcze na podstawie jednej faktury końcowej.

Jeśli sprzedawca nie dotrzyma terminu i dostawa nie odbędzie się w tym samym miesiącu, w którym została wystawiona faktura z powodu opóźnień zależnych lub niezależnych od niego, będzie zobowiązany do wystawienia obu dokumentów, nawet jeśli faktura zaliczkowa wystawiona będzie po terminie dokonania dostawy / usługi.

W przypadku niezrealizowania dostawy w wyznaczonym terminie, problem może pojawić się po stronie dostawcy, szczególnie w przypadku, gdy rozlicza on VAT kwartalnie.

Faktura końcowa nadal będzie mogła być wystawiona na 60 dni przed dokonaniem sprzedaży lub realizacją usługi. Na tym polu SLIM VAT 3 nie przewiduje żadnych zmian.