Czy możliwa jest pożyczka od pracodawcy?

Pożyczka pracownicza to alternatywa dla ofert, które proponują nam instytucje finansowe. Czym jest pożyczka z zakładu pracy? Brak środków finansowych zwykle jest problematyczny. Pożyczka z zakładu pracy to alternatywa nie tylko dla ofert bankowych, ale także dla wysokooprocentowanych „chwilówek”. Dzieje się tak głównie z powodów korzyści finansowych, które mogą zaoferować...

Co to jest faktoring?

Definicję prawną faktoringu określa konwencja zawarta 28 maja 1988 roku w Ottawie. Jest to jednak zjawisko znane już w starożytności, wykorzystywane wśród kupców kolonialnych, w obecnym kształcie funkcjonuje od XIX wieku – za kolebkę współczesnego faktoringu uchodzą Stany Zjednoczone. Do Europy faktoring trafił po II wojnie światowej. Polska nie ratyfikowała...

Firma a działalność gospodarcza

Każda decyzja niesie ze sobą konsekwencje prawne, dotyczy to szczególnie wyboru formy prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to dwie najczęściej wybierane formy prowadzenia działalności w Polsce. Na każdym etapie wybór niesie ze sobą odmienne konsekwencje prawne, które warto prześledzić przed podjęciem ostatecznej...

Upadłość przedsiębiorstwa

Napotykając problemy finansowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, warto skorzystać z możliwości dostępnych na rynku pozwalających zabezpieczyć posiadany majątek. Nawet zadłużone przedsiębiorstwo można uratować. Niezbędne jest do tego monitorowanie sytuacji poprzez kontakt z dobrą księgową. Taką ofertę gwarantuje In-Plus Biuro Finansowo-Księgowe. Zapisy księgowe umożliwiają dokładną analizę sytuacji w jakiej znajduje...

IKE – indywidualne konto emerytalne

O IKE zrobiło się głośno za sprawą reformy Otwartych Funduszy Emerytalnych – czym właściwie jest IKE i co nam ono daje? Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to konto, pozwalające zabezpieczyć się na czas nastały po zakończeniu aktywności zawodowej. Wraz z Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego i Pracowniczym Programem Emerytalnym tworzą III filar...