Upadłość przedsiębiorstwa

Napotykając problemy finansowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, warto skorzystać z możliwości dostępnych na rynku pozwalających zabezpieczyć posiadany majątek. Nawet zadłużone przedsiębiorstwo można uratować. Niezbędne jest do tego monitorowanie sytuacji poprzez kontakt z dobrą księgową. Taką ofertę gwarantuje In-Plus Biuro Finansowo-Księgowe.

Zapisy księgowe umożliwiają dokładną analizę sytuacji w jakiej znajduje się dane przedsiębiorstwo. Jakość komunikacji z klientem, którą oferuje In-Plus Biuro Finansowo-Księgowe pomaga w porę zaalarmować o potencjalnym zagrożeniu w wypłacalności. Lata doświadczenia w branży – a więc wiedza i doświadczenie – ułatwiają nam sprawne funkcjonowanie w świecie nieustannie zmieniających się przepisów.

Upadłość jest długim procesem, który poprzedzają poszczególne kroki mające na celu uratowanie przedsiębiorstwa. Na ogół pracują przy tym księgowi wraz z prawnikami. Do poszczególnych etapów wliczamy audyt, pozwalający wykryć słabe strony firmy oraz nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu. Kluczowy jest pomysł na plan restrukturyzacyjny mający doprowadzić do rewitalizacji przedsiębiorstwa. Wszystkie te działania są niezbędne by uchronić przedsiębiorstwo przed egzekucją komorniczą.

Niestety w niektórych przypadkach upadłość jest niemożliwa do uniknięcia. Dzieje się tak w momencie, gdy niemożliwe staje się zaspokojenie wszystkich wierzycieli dłużnika.

By ogłosić upadłość należy mieć zdolność upadłościową przewidzianą w ustawie o Prawie Upadłościowym. Taką zdolność posiadają m.in.: przedsiębiorcy, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, które nie prowadzą działalności gospodarczej a także osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Zdolności upadłościowej, co także przewidziano w ustawie, nie mają z kolei: Skarb Państwa, jednostki samorząd terytorialnego, uczelnie czy fundusze inwestycyjne. Upadłość ogłasza się w momencie niewypłacalności, czyli wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie spłacić naszych zobowiązań. W tym przypadku mówi się o utracie zdolności płatniczej. I nie chodzi o cały majątek firmy, ale o jego część płynną, która pozwala na bieżące spłaty zobowiązań. Nadmierne zadłużenie pojawia się z kolei, gdy zobowiązania przekraczają wartość firmy. W każdym przypadku przedsiębiorca, który ogłasza upadłość nie jest w stanie samodzielnie prowadzić dotąd wykonywanej działalności.

Wskutek ogłoszonej na drodze sądowej upadłości przedsiębiorcy powstają masa upadłościowa, z której opłaca się zaległe zobowiązania. Ustaleniem składu masy zajmuje się syndyk.