Jak księgować zwrot towaru

Kupowane towary objęte są rękojmią i – najczęściej – gwarancją. Chronią one konsumenta przed zakupem niepełnowartościowych towarów z wadami fizycznymi lub prawnymi. Możliwość zwrotu towaru wynika z ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Choć konsument może po prostu zmienić zdanie i oddać towar to jednak muszą...

Amortyzacja jednorazowa

Składniki majątku firmy, które można skategoryzować jako środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, muszą spełnić kilka warunków, do których należą: wykorzystanie na potrzeby przedsiębiorstwa, kompletne i zdatne do użytku, zostały nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, stanowią własność lub współwłasność przedsiębiorcy, a przewidywany okres ich użytkowania jest dłuższy niż...

Prawo konsumenta

Prawo konsumenta dotyczyło dotąd przede wszystkim osób prywatnych, które zakupu dokonywały bez konieczności posiadania faktury czy rachunku wystawionego na firmę. Prawa te opisuje ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, regulując prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy względem niego. To dzięki tej ustawie konsument ma prawo m.in. do...

Repatriacja, czyli ulgi na powrót do kraju małego biznesu

Jednym z aspektów omawianego wcześniej „Polskiego ładu” jest repatriacja kapitału. Polega ona na zachęceniu polskich przedsiębiorców, przebywających poza granicami kraju, do powrotu, oferując rozliczne udogodnienia. Jest to jeden z filarów wychodzenia Polski z popandemicznego kryzysu. Ulga ma objąć Polaków, pracujących za granicą przez minimum 3 lata. Po powrocie do kraju...

„Polski ład” a zmiany w podatkach

W obliczu pandemii trwającej już ponad rok zatrważające zdają się nie tylko skutki ekonomiczne, ale także mocno zaniedbane zdrowie psychiczne Polaków. Oddziaływanie niekończącej się przecież wciąż pandemii pozostaje wielowymiarowe. Dziś będziemy jednak pisać przede wszystkim o tym pierwszym aspekcie. Rząd w lipcu tego roku planuje ogłosić szereg zmian, mających wpłynąć...

Kasa zapomogowo-pożyczkowa

Wystarczy wola dziesięciu pracowników, by w firmie powstała kasa zapomogowo-pożyczkowa. Celem takiego przedsięwzięcia jest pomoc pracownikom w udzieleniu pożyczek krótko- i długoterminowych. Pożyczki udzielone przez pracodawcę w ramach kas zapomogowo-pożyczkowych charakteryzuje zwykle atrakcyjność oprocentowania szczególnie konkurencyjna w obliczu chwilówek czy równie wysoko oprocentowanych kredytów bankowych oferowanych na rynku. Funkcjonowanie kas...

Moment powstania przychodu a obowiązek podatkowy – co warto wiedzieć?

Należność pochodząca ze sprzedaży pomniejszona o podatek od towarów i usług to przychód z prowadzonej przez nas działalności. Moment uzyskania przychodu określa art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ogólnym rozumieniu za przychód uznajemy wszystkie kwoty należne pomniejszone o na przykład towary zwrócone i wspomniany...