Prawo konsumenta

Prawo konsumenta dotyczyło dotąd przede wszystkim osób prywatnych, które zakupu dokonywały bez konieczności posiadania faktury czy rachunku wystawionego na firmę. Prawa te opisuje ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, regulując prawa konsumenta i obowiązki przedsiębiorcy względem niego.

To dzięki tej ustawie konsument ma prawo m.in. do zwrotu zakupionego towaru bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od zawarcia umowy, jeśli tylko nabył dany towar na odległość np. przez internet, poza siedzibą przedsiębiorcy. Warto dodać, że prawo to dotyczy przede wszystkim relacji konsument – przedsiębiorca. Gdy zakupu dokonujemy od innej osoby fizycznej prawo to nie obowiązuje.

Warto przypomnieć, że na mocy prawa każdy towar objęty jest rękojmią i zobowiązuje sprzedającego, tutaj prawo ma na myśli zarówno osobę fizyczną, jak i przedsiębiorcę, do odpowiedzialności za wady fizyczne jak i prawne sprzedawanej rzeczy. Rękojmia dla rzeczy nowej i używanej przewidziana jest na taki sam czas i wynosi 2 lata.

Od stycznia 2021 roku prawa konsumenta z kolei zostały nieznacznie rozszerzone na przedsiębiorców. Na początku roku dokonano podziału na 4 grupy kupujących, spośród których możemy wyróżnić: przedsiębiorców dokonujących zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością, przedsiębiorców dokonujących zakupów w ramach prowadzonej działalności, osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG.

W związku z nowymi przepisami największą ochroną prawną objęci zostali konsumenci oraz przedsiębiorcy dokonujący zakupów niezwiązanych z prowadzoną działalnością. Równorzędnymi partnerami przy zakupie zostali uznani przedsiębiorcy jako strony.

Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG z kolei uzyskali dodatkową pomoc związaną z rękojmią oraz na polu klauzul niedozwolonych, przez które rozumie się potencjalne postanowienia w sposób rażący naruszające ich interesy. Pojawienie się którejś z niedozwolonych klauzul w umowie skutkuje jej natychmiastową nieważnością. Rejestr tego rodzaju przypadków prowadzony jest przez UOKiK.

Inne zmiany działające na korzyść osób fizycznych, prowadzących jednoosobową działalność, to także prawo do odstąpienia od zakupów przez internet, umożliwiające zwrot zakupionego towaru w ciągu 14 dni.