Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT powstała 1 września 2019 roku na mocy ustawy z 12 kwietnia 2019 roku, traktującej o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Jest to elektroniczne narzędzie umożliwiające szybką weryfikację czy podmiot w chwili przeprowadzania transakcji jest czynnym podatnikiem VAT, dodatkowo zawiera również podstawowe informacje na...

Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?

Wiedząc, że podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy regulowane ustawami podatkowymi, możemy zadawać sobie pytanie: kiedy właściwie powstaje zobowiązanie podatkowe? Ordynacja podatkowa definiuje, że zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia podatku w wysokości, w...

Kim jesteś podatniku?

Z pozoru może się wydawać, że kwestia jest prosta. Podatnik to nikt inny, tylko osoba, która płaci podatki. Podatnikiem może być jednak nie tylko pełnoletnia osoba fizyczna, ale także małoletni, który osiąga dochód. Niektóre dochody dzieci dolicza się do dochodów rodziców, dzieje się tak w przypadku najmu nieruchomości należących do...

Zmiana adresu e-mail

Szanowni klienci od 01.10.2019 zmieniamy adres mailowy na in-plus1@home.pl Zapraszamy do odwiedzenia naszego fanpage fb - Biuro Finansowo-Księgowe IN-PLUS i polubienia strony Zapraszamy do korespondencji

Zmiany podatkowe

Z dniem 01.10.2020 roku zaczną obowiązywać nowe zasady raportowania plików JPK do US. W tym terminie wszystkie przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie i duże będą zobligowane do przesyłania JPK_VAT po nowemu. Nowa struktura plików JPK będzie obejmowała część deklaracyjną i ewidencyjną. Nie będzie już możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K, które...

Podatki – krótka zasada funkcjonowania państwa

Podatki pobierane od obywateli trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu lub gminy zapewniając ich efektywne funkcjonowanie. Podatki jako świadczenia pieniężne powinny być przeznaczone na rozwój infrastruktury, oświaty, służby zdrowia, wojska czy policji. Stanowią podstawę funkcjonowania każdego państwa we współczesnym świecie, choć jak nietrudno się domyślić, nie zawsze tak było. KRÓTKA...