Kim jest osoba prawna?

Wśród podmiotów określonych prawem cywilnym znajduje się osoba prawna. Kategorią osoby prawnej określamy różne podmioty, które postaramy się scharakteryzować w dzisiejszym wpisie. Osobę prawną opisuje art. 33 kodeksu cywilnego zgodnie, z którą to definicją jest to zarówno Skarb Państwa (państwo), jak i jednostki organizacyjne (spółki, partie polityczne, fundacje itd.).  Osoba...

Biała lista podatników VAT

Biała lista podatników VAT powstała 1 września 2019 roku na mocy ustawy z 12 kwietnia 2019 roku, traktującej o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Jest to elektroniczne narzędzie umożliwiające szybką weryfikację czy podmiot w chwili przeprowadzania transakcji jest czynnym podatnikiem VAT, dodatkowo zawiera również podstawowe informacje na...

Kiedy powstaje zobowiązanie podatkowe?

Wiedząc, że podatek to publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy regulowane ustawami podatkowymi, możemy zadawać sobie pytanie: kiedy właściwie powstaje zobowiązanie podatkowe? Ordynacja podatkowa definiuje, że zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia podatku w wysokości, w...

Podatki – krótka zasada funkcjonowania państwa

Podatki pobierane od obywateli trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu lub gminy zapewniając ich efektywne funkcjonowanie. Podatki jako świadczenia pieniężne powinny być przeznaczone na rozwój infrastruktury, oświaty, służby zdrowia, wojska czy policji. Stanowią podstawę funkcjonowania każdego państwa we współczesnym świecie, choć jak nietrudno się domyślić, nie zawsze tak było. KRÓTKA...