Kim jest osoba prawna?

Wśród podmiotów określonych prawem cywilnym znajduje się osoba prawna. Kategorią osoby prawnej określamy różne podmioty, które postaramy się scharakteryzować w dzisiejszym wpisie. Osobę prawną opisuje art. 33 kodeksu cywilnego zgodnie, z którą to definicją jest to zarówno Skarb Państwa (państwo), jak i jednostki organizacyjne (spółki, partie polityczne, fundacje itd.).  Osoba...