Szkoda w prawie cywilnym

Szkoda to uszczerbek na dobrach prawnie chronionych, może mieć zarówno charakter majątkowy, jak i niemajątkowy. Szkoda majątkowa jest mierzalna ekonomicznie. Szkoda, która dotyczy sfery niemajątkowej nazywana jest krzywdą. Przykładem krzywdy może być mobbing w pracy, za który poszkodowanemu należy się zadośćuczynienie. Nie doznał on bowiem uszczerbku na tle majątkowym (najczęściej),...

Kim jest osoba prawna?

Wśród podmiotów określonych prawem cywilnym znajduje się osoba prawna. Kategorią osoby prawnej określamy różne podmioty, które postaramy się scharakteryzować w dzisiejszym wpisie. Osobę prawną opisuje art. 33 kodeksu cywilnego zgodnie, z którą to definicją jest to zarówno Skarb Państwa (państwo), jak i jednostki organizacyjne (spółki, partie polityczne, fundacje itd.).  Osoba...