Środki trwałe w przedsiębiorstwie

Prowadząc działalność gospodarczą sukcesywnie kupujemy rzeczy, przedmioty, wchodzące w skład majątku firmy.  Są one niezbędne do jej funkcjonowania niekoniecznie jednak bezpośrednio związane z profilem firmy. Niektóre wydatki można ująć w kosztach uzyskania przychodu. Jednak inne składniki majątku firmy uznaje się za środki trwałe, które widnieją w kosztach w postaci odpisów...

Cyberbezpieczeństwo – dobre praktyki

Cyberbezpieczeństwo stało się tematem szczególnie ważnym, odkąd co trzeci Europejczyk zaczął pracować z domu, a handel w dużej mierze przeniósł się do sieci. W ostatnim roku zaszły poważne zmiany nie tylko w naszym życiu, ale i w sposobie prowadzonych przez nas biznesów. Cyberbezpieczeństwo nie stanowiło dotąd zamartwienia każdego użytkownika sieci,...

Praca zdalna – nowe regulacje UE

Prac zdalna ma zastąpić telepracę definiowaną jako pracę wykonywaną regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W Polsce w listopadzie ubiegłego roku trwały jeszcze konsultacje w tej sprawie. Tymczasem Unia Europejska pracuje już nad nowymi rozwiązaniami, które wcale nie dotyczą elastyczności regulaminów pracowniczych, a dbają pośrednio także o...

Kupno i sprzedaż nieruchomości (PCC czy VAT)

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) nieco zdywersyfikował sposób opodatkowania na rynku nieruchomości. PCC nie płaci się w przypadku opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jednak w przypadku rynku nieruchomości sprawa pozostaje nieco bardziej zawiła. Wprowadzono zatem podział zgodnie, z którym na rynku pierwotnym opłaca się podatek VAT – obowiązek podatkowy...

Co to jest PCC?

Czym właściwie jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), kto płaci taki podatek, a kto może być z niego zwolniony? Kwestie podatkowe należą do zagadnień niezwykle frapujących, szczególnie w dobie dynamicznie zmieniającego się prawa. W dużym skróciePCC jest podatkiem od transakcji dokonywanych na co dzień. Płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych w...

Podatek od wynajmu mieszkania

Podatek od wynajmu mieszkania płacą osoby wynajmujące komuś mieszkanie. Według kodeksu cywilnego najem to dwustronna umowa cywilno-prawna. Na mocy prawa, decydując się wynająć mieszkanie, zobowiązujemy się do oddania rzeczy do użytkowania w zamian za czynsz opłacany przez wynajmującego. Wynajmujący posiada szereg uprawnień niezbędnych do czuwania nad stanem swojej własności. Wynajmujący...