Kupno i sprzedaż nieruchomości (PCC czy VAT)

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) nieco zdywersyfikował sposób opodatkowania na rynku nieruchomości. PCC nie płaci się w przypadku opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Jednak w przypadku rynku nieruchomości sprawa pozostaje nieco bardziej zawiła.

Wprowadzono zatem podział zgodnie, z którym na rynku pierwotnym opłaca się podatek VAT – obowiązek podatkowy ciąży wówczas na sprzedającym, a na rynku wtórnym, gdy osoby biorące udział w transakcji nie prowadzą działalności gospodarczej – PCC, opłacany jest przez kupującego. W obu przypadkach płatnikiem podatku będzie notariusz, który na podstawie aktu notarialnego ureguluje należną kwotę w odpowiednim urzędzie.

Budynki w rozumieniu ustawy podlegają opodatkowaniu od towarów. Podmiot, który jest podatnikiem podatku VAT reguluje należną kwotę. Najpewniej jednak nie jest to dla niego odczuwalne, gdyż w przypadku budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym stawka podatku wynosi 8 proc. W pozostałych przypadkach to standardowe 23 proc.

PCC od nieruchomości na rynku wtórnym wynosi 2 proc. podstawy opodatkowania, czyli wartości rynkowej nieruchomości, czyli kwoty widniejącej w akcie notarialnym.