Ekwiwalent za zaległy urlop wypoczynkowy

Choć to jeszcze nie koniec roku, lato jak to ma w zwyczaju minęło niespodziewanie szybko. Jeśli planujemy zmianę pracy, a nie wykorzystaliśmy wszystkich dostępnych dni urlopu wypoczynkowego, każdy pracodawca zobowiązany jest wypłacić pracownikowi ekwiwalent wskutek wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę. Urlop wypoczynkowy to świadczenie, którego pracownik nie może się...

Urząd Patentowy

Na mocy Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, która powstała w 1883 roku, każde państwo, które do niej przystąpiło musi przyznać prawo do własności przemysłowej obywatelom innych państw. Dotyczy ono przede wszystkim wzoru przemysłowego, użytkowego czy znaku towarowego celem zapobieżenia ich kradzieży, rozpowszechnianiu i kapitalizacji zysku. Polska podpisała konwencję w...

Praca w czasie ciąży

Praca w czasie ciąży jest możliwa, jeśli tylko nie ma wobec niej szczególnych przeciwskazań określonych przez lekarza prowadzącego ciążę. Istnieje jednak szereg sytuacji, które przedsiębiorca zatrudniający kobietę w ciąży musi przestrzegać. PRACA W NOCY | Kobieta w ciąży nie może pracować więcej niż 8 godzin dziennie. Nie może wykonywać pracy...

Urlop wychowawczy

Obok urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego urlop wychowawczy stanowi jeden z rodzajów urlopu, który należy się rodzicom celem bezpośredniego sprawowania opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy został ustanowiony na mocy Kodeksu pracy (art. 186), gwarantując osobom zatrudnionym na umowę o pracę dodatkowy czas wolny przeznaczony na opiekę. Jest on możliwy do...

Ekonomia społeczna – cele prospołeczne a rynek pracy

Ekonomia społeczna w przeciwieństwie do zwykłych przedsiębiorstw nie służy maksymalizacji zysku i zwiększeniu dochodu właścicieli, a integracji zawodowej i społecznej obywateli zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Ten szczytny cel realizuje się poprzez tworzenie miejsc pracy, świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej oraz rozwojowi lokalnemu. Założeniem takiej aktywności jest działanie na rzecz...