Urlop wychowawczy w skrócie

Urlop wychowawczy, jak sama nazwa wskazuje, należy się rodzicom dzieci do szóstego roku życia, którzy chcą wygospodarowany czas przeznaczyć na aktywne uczestnictwo w procesie wychowania, częściej wykorzystywany jest jednak do opieki nad dzieckiem. Urlop ten przysługuje zarówno rodzicom jak i prawnym opiekunom dziecka, którzy muszą być zatrudnieni nie krócej niż...

Urlop wychowawczy

Obok urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego i rodzicielskiego urlop wychowawczy stanowi jeden z rodzajów urlopu, który należy się rodzicom celem bezpośredniego sprawowania opieki nad dzieckiem. Urlop wychowawczy został ustanowiony na mocy Kodeksu pracy (art. 186), gwarantując osobom zatrudnionym na umowę o pracę dodatkowy czas wolny przeznaczony na opiekę. Jest on możliwy do...