mObywatel i co dalej?

W sierpniu minionego roku pisaliśmy o rozwijającej się platformie rządowej mObywatel, na której spośród rozlicznych dokumentów można znaleźć także cyfrową wersję prawa jazdy. Atrakcją, szczególnie dla kandydatów na kierowców miała być możliwość uzyskania natychmiastowego dostępu do elektronicznej wersji prawo jazdy tuż po pozytywnym zdaniu egzaminu. Tymczasem pół roku później okazało...

Konfiskata samochodów

Od 14 marca 2024 roku w Polsce obowiązywać będzie prawo konfiskaty samochodów pijanym kierowcom. Choć poziom alkoholu we krwi w naszym kraju nie może przekroczyć 0,2 promila, to jednak nowe prawo będzie egzekwowane wobec osób, które prowadząc, miały we krwi 1,5 promila, które wielokrotnie prowadziły w stanie nietrzeźwości lub, które...

Skonto

Opóźnienie w terminowym regulowaniu płatności jest kłopotliwe dla każdej ze stron. Zachęcając kontrahentów do wcześniejszych płatności można wprowadzić system skont. Skonto to specyficzny sposób rozliczenia, w którym za przedterminową płatność cena ulega obniżeniu. Gdy dochodzi do wcześniejszej niż przewidziana na fakturze płatności – wystawca dostaje należności przed upływem zapadalności faktury...

KSeF odroczony

Styczeń zaskoczył wszystkich przygotowujących się do obowiązkowego wdrożenia KSeF wraz z początkiem lipca 2024 roku. W połowie stycznia, minister finansów, Andrzej Domański, zapowiedział, że w tym półroczu nie będzie to jednak możliwe. Media donoszą o konieczności nowelizacji obecnie istniejących przepisów, nie wiadomo natomiast na kiedy przewidziano nową datę wdrożenia nowych...

Zatory płatnicze

Problem zatorów płatniczych dotyka głównie mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Ogólnie rzecz ujmując o zatorach płatniczych mówimy, gdy przedsiębiorca nie otrzymuje na czas swoich pieniędzy od kontrahenta. Jest to seria zdarzeń ze sobą powiązanych, zwana efektem kuli śniegowej, czy efektem domina: nie otrzymując na czas należności przedsiębiorcy nie są w...

Kupuję samochód i co dalej?

By w ferworze zmian nie zapomnieć o najważniejszym przypominamy o schemacie, być może znanym większości kierowców. Kupując samochód warto pamiętać o kilku kluczowych krokach, które warto przedsięwziąć, by uniknąć dalszych nieporozumień. Zakupiony samochód musi zostać zarejestrowany w wydziale komunikacji urzędu starostwa powiatowego, urzędu miasta lub w urzędzie dzielnicy. Na zarejestrowanie...

2024 ZAPOWIEDZI

% VAT w 2024 Rozporządzenie o przedłużeniu zerowej stawki VAT na żywność w pierwszym kwartale 2024 zostało podpisane przez odchodzący rząd Mateusza Morawieckiego. Krajowy System e-Faktur (KSeF) Choć platforma, zarządzana przez Ministerstwo Finansów,  działa od 1 stycznia 2022 roku pozwalając podatnikom na wystawianie faktur sprzedażowych, otrzymywanie i przechowywanie faktur ustrukturyzowanych,...

Ubezpieczenie OC

OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, to ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego kierowcy, które reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku. W związku z powyższym każda firma ubezpieczeniowa oferuje ten sam zakres ochrony. Ubezpieczenie to działa w sytuacji, w której osoba pokrzywdzona domaga się roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Obejmuje...

Wakacje składkowe

Wzrost płacy minimalnej jest problematyczny głównie z punktu widzenia małych firm. Spoglądając na ustawowy wzrost płac, należy dostrzec wzrost składki na ubezpieczenie społeczne, którym dotknięty nie jest pracownik a pracodawca. Ten sam pomysł, który cieszy, szczególnie w okresie wakacji kredytobiorców, jest propozycją składaną w stronę przedsiębiorców. Wakacje składkowe, czyli wakacje...

Aktualizacja formularzy PIT

Podczas przyszłorocznych rozliczeń podatku PIT za 2023 rok będą obowiązywały nowe wzory formularzy PIT-26 oraz PIT-37. Należy zwrócić uwagę na tę zmianę, gdyż druki te różnią się od tegorocznych. Zmiana dotyczy tylko dwóch formularzy, dla PIT-36 obowiązująca jest wersja 31. Przypomnijmy, że PIT-36 dotyczy podatników, którzy część dochodów uzyskali bez...