Wakacje od zobowiązań!

Zawieszenie spłat rat kredytu hipotecznego jest możliwe w ramach tzw. wakacji kredytowych, programu realizowanego przez rząd w ramach wsparcia kredytobiorców. To dzięki nim możliwe jest zawieszenie spłaty rat kredytu udzielonego w polskich złotych. Wartość kredytu nie może przekroczyć 1,2 mln zł, musi być zawarta przed 1 lipca 2022 roku i...

Zasada memoriałowa

Początki funkcjonowania zasady memoriałowej tożsame są z początkami rachunkowości i sięgają XIV i XV wieku. Rachunkowość swe fundamenty postawiła przy próbie kontrolowania udzielanych pożyczek, a w konsekwencji wykorzystywana była do terminowych spłat odsetek. Krokiem milowym okazało się spostrzeżenie, że właściwe określenie momentu powstania kosztów i przychodów wpływa na poprawne ustalenie...

Płaca minimalna

Już wkrótce, bo 1 lipca czeka nas drugie w tym roku podniesienie płacy minimalnej w Polsce. Od stycznia obowiązująca kwota to 4242 zł brutto na umowę o pracę, podczas gdy stawka godzinowa za całość umów cywilnoprawnych to 27,70 zł. Od lipca stawka godzinowa zostanie podniesiona do 28,10 zł, a minimalne...

Ekonomia behawioralna

Choć związki ekonomii z psychologią naukowcy dopatrzyli się już w starożytnej Grecji, tak naprawdę w nowożytności obie dyscypliny połączyła epoka klasyczna, dowodząc, że decyzje podejmowane są na podstawie emocji. Późniejsze próby matematyzowania ekonomii trwały na tyle długo, że dopiero w latach 60. XX wieku powrócono do myślenia o ekonomii w...

KSeF – nowy termin

KSeF to Krajowy System e-Faktur, którego termin wprowadzenia w czasie ulega ciągłym przesunięciom. Pisaliśmy już o tym niejednokrotnie. Przypominając, jest to ogólnokrajowy system informatyczny, dzięki któremu można przesyłać i otrzymywać faktury wystawione w sposób ustrukturyzowany.  Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest centralizacja rejestracji faktur w obrocie gospodarczym. Zgodnie z nowymi doniesieniami,...

Rezydencja podatkowa

Polska rezydencja podatkowa zakład obowiązek rozliczania się w polskim urzędzie skarbowym. O rezydencji podatkowej decydują dwa warunki. Pierwszym z nich jest czas spędzony na terenie Polski. W przypadku gdy przybywamy w Polsce dłużej niż 183 dni w roku lub gdy mamy tu centrum interesów osobistych czy gospodarczych to jesteśmy rezydentami...

Podatek u źródła (WHT)

Podatek u źródła to kolejny niezbyt transparentny przepis funkcjonujący w Polsce od 2019 roku. Niestety zmiany, które wprowadzono w ciągu tych dwóch lat nie wpłynęły korzystnie na poprawę sytuacji osób korzystających z nich na co dzień. Zagadnienie to dotyczy głównie firm wykonujących płatności zagraniczne. Withholding tax (WHT), zwany w Polsce...

Co to jest MDR, czyli raportowanie schematów podatkowych?

MDR (Mandatory Disclosure Rules) to kwalifikacja schematów podatkowych obowiązująca od początku 2019 roku. Odpowiedzialność karna oraz kary finansowe ciążą na podmiotach, które nie dopełnią obowiązków związanych z MDR a prowadzą działalność gospodarczą na rynku międzynarodowym. MDR to nic innego jak zbiór przepisów prawnych związanych z obowiązkiem przekazywania informacji na temat...

JPK CIT

JPK, czyli jednolity plik kontrolny pomaga w przekazywaniu danych do urzędu podatkowego w sposób w pełni zdygitalizowany. Wszystko to ma na celu przeprowadzenie jak najefektywniej czynności sprawdzających i kontrolnych w ramach rozliczeń VAT. JPK został wprowadzony w ramach dyrektyw UE, nie jest wynalazkiem stricte polskim. Służy on przede wszystkim uszczelnianiu...

Cash pooling

Z pojęciem cash poolingu (cashflow) możemy spotkać się w firmach działających w ramach grup kapitałowych oraz takich, które mają rozbudowaną strukturę organizacyjną. Cash poolingu jest alternatywą dla kredytu, szczególnie tego, który miałby być zaciągnięty „na zewnątrz”. W przypadku tego rozwiązania pomoc nadciąga w ramach istniejących w przedsiębiorstwie struktur i polega...