Emeryt na rynku pracy

Z różnych powodów wielu emerytów w Polsce nie rezygnuje z zatrudnienia. Decyzja o pozostaniu na rynku pracy zobowiązuje pracodawcę zatrudniającego osobę na emeryturze o pamiętaniu o kilku ważnych kwestiach. Osoba posiadająca prawo do emerytury podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, co reguluje Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Źródła z początku roku podają, ze...

50 plus na rynku pracy

W starzejących się społeczeństwach europejskich zjawiskiem, które wymaga szczególnego zainteresowania są osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy. Nie tylko w Polsce obserwowany jest spadek dzietności i wzrost zagrożeń jakie czyhają na rynku pracy osoby powyżej 50 roku życia. Obserwowany zwrot demograficzny jest zagadnieniem międzynarodowym i także w Polsce...