Emeryt na rynku pracy

Z różnych powodów wielu emerytów w Polsce nie rezygnuje z zatrudnienia. Decyzja o pozostaniu na rynku pracy zobowiązuje pracodawcę zatrudniającego osobę na emeryturze o pamiętaniu o kilku ważnych kwestiach. Osoba posiadająca prawo do emerytury podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, co reguluje Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

Źródła z początku roku podają, ze około 754 tys. emerytów dorabia do emerytury. Eksperci wskazują, że w związku z deficytem osób na rynku pracy, aktywizacja osób powyżej 50 roku życia jest niezbędna dla gospodarki kraju. Oferowane zarobki być może nie należą do najwyższych, na największy dochód mogą liczyć tzw. złote rączki.

Warto pamiętać, że od 1 czerwca 2022 zmianie uległy limity. Kwota dodatkowego dochodu jest ograniczona jeśli nie chce się stracić świadczeń emerytalnych.

Emeryt lub rencista od czerwca 2022 roku będzie mógł dodatkowo dorobić:

  • nie więcej niż 4 364,65 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie zmniejszone,
  • nie więcej niż 8 105,79 zł/mc – po przekroczeniu tej kwoty pobierane świadczenie zostanie całkowicie zawieszone.

Należy pamiętać, że powyższe limity dotyczą wyłącznie emerytów pobierających wcześniejszą emeryturę, czyli tzw. ,,świadczenie przedemerytalne’’. Emeryci pobierający emeryturę właściwą mogą dorabiać do świadczenia bez ograniczeń.