Nowy Polski Ład 2.0 | weryfikacja konta bankowego

Pytanie czy urząd skarbowy może sprawdzić prywatny rachunek bankowy do tej pory nie padało w rozmowach przeciętnych podatników. Do lipca 2022 roku było to możliwe w określonych sytuacjach, a organ podatkowy był zobowiązany przed wszczęciem takiej procedury spełnić kilka warunków.

Dotychczas urząd podatkowy musiał wszcząć postępowanie podatkowe, by do takiej kontroli w ogóle doszło. Urząd nie dostawał od banku bezpośredniego dostępu do konta, tylko informacje o nim. By do takiej sytuacji doszło, urzędnicy musieli otrzymać pozwolenie od naczelnika urzędu podatkowego. Takie postępowanie miało miejsce, gdy podatnik sam informacji o posiadanych środkach nie chciał ujawnić. Zablokowanie konta mogło być możliwe z kolei dopiero na podstawie decyzji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Blokowanie konta może trwać od 72 godzin do 3 miesięcy.

W obecnej nowelizacji ustawy podatkowej znanej jako Polski Ład dokonano korekty ze słowa „podejrzany” na „osoba fizyczna”. Oznacza to diametralną zmianę w uprawnieniach urzędu skarbowego. Będą one mogły mieć wgląd do prywatnych kont bankowych, ich liczby, weryfikacji obrotów, odbiorców i nadawców przelewów itp. Wgląd do takich danych będzie możliwy już na etapie postepowania przygotowawczego, a nie jak dotychczas już po postawieniu zarzutów.