Samochód po leasingu w działalności gospodarczej

Jak podaje Ministerstwo Finansów, jeśli przedsiębiorca chce uniknąć podatku PIT i VAT od samochodu wykorzystywanego na cele działalności gospodarczej po zakończeniu umowy leasingowej, to powinien ów samochód wykupić i przekazać w formie darowizny innemu podatnikowi, także członkowi rodziny. Takie regulacje obowiązują przypadki odpłatnego zbycia, czyli na przykład sprzedaży. Osoba, która...

Urlop na żądanie a zwolnienie w przypadku działania siły wyższej

Urlop na żądanie to 4 dni z puli urlopowej (22 lub 26 dni w roku), które można wybrać w każdej chwili (bez uprzedniego zaplanowania) za zgodą przełożonego. Warunkiem korzystania z tego przywileju jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. To urlop, który kodeks pracy przewiduje na wypadek wyjątkowych (niezaplanowanych) okoliczności...

Ulga termomodernizacyjna

Do końca kwietnia należy złożyć deklaracje podatkowe za miniony rok. Niemałe poruszenie wywołały ostatnie zmiany w sposobie interpretacji odliczania ulgi termomodernizacyjnej dla budynków ukończonych, w których została przeprowadzona termomodernizacja, której szczegóły można znaleźć w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2489). Dość ogólne...

Pomoc dla pracowników z ZFŚS

Na podstawie wniosku złożonego przez pracownika o przyznaniu pomocy finansowej z okazji Świąt Wielkanocnych można wypłacić pracownikowi bezzwrotnej pomocy finansowej wypłaconej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zapomogę można przyznać również przed świętami, przepisy ustawy nie regulują tego aspektu. Co istotne, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o...