Pomoc dla pracowników z ZFŚS

Na podstawie wniosku złożonego przez pracownika o przyznaniu pomocy finansowej z okazji Świąt Wielkanocnych można wypłacić pracownikowi bezzwrotnej pomocy finansowej wypłaconej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zapomogę można przyznać również przed świętami, przepisy ustawy nie regulują tego aspektu.

Co istotne, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są określone w regulaminie świadczeń socjalnych i sfinansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych świadczenia pieniężne stanowiące pomoc finansową wypłacone z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych o łącznej wartości nieprzekraczającej w 2023 roku kwoty 2000 zł.

Jednak nadwyżka przychodu ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.