Ubezpieczenie OC

OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, to ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego kierowcy, które reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku. W związku z powyższym każda firma ubezpieczeniowa oferuje ten sam zakres ochrony. Ubezpieczenie to działa w sytuacji, w której osoba pokrzywdzona domaga się roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Obejmuje...

Wakacje składkowe

Wzrost płacy minimalnej jest problematyczny głównie z punktu widzenia małych firm. Spoglądając na ustawowy wzrost płac, należy dostrzec wzrost składki na ubezpieczenie społeczne, którym dotknięty nie jest pracownik a pracodawca. Ten sam pomysł, który cieszy, szczególnie w okresie wakacji kredytobiorców, jest propozycją składaną w stronę przedsiębiorców. Wakacje składkowe, czyli wakacje...

Aktualizacja formularzy PIT

Podczas przyszłorocznych rozliczeń podatku PIT za 2023 rok będą obowiązywały nowe wzory formularzy PIT-26 oraz PIT-37. Należy zwrócić uwagę na tę zmianę, gdyż druki te różnią się od tegorocznych. Zmiana dotyczy tylko dwóch formularzy, dla PIT-36 obowiązująca jest wersja 31. Przypomnijmy, że PIT-36 dotyczy podatników, którzy część dochodów uzyskali bez...

Urlop wychowawczy w skrócie

Urlop wychowawczy, jak sama nazwa wskazuje, należy się rodzicom dzieci do szóstego roku życia, którzy chcą wygospodarowany czas przeznaczyć na aktywne uczestnictwo w procesie wychowania, częściej wykorzystywany jest jednak do opieki nad dzieckiem. Urlop ten przysługuje zarówno rodzicom jak i prawnym opiekunom dziecka, którzy muszą być zatrudnieni nie krócej niż...

Bony świąteczne a podatek

Od 2004 roku, czyli już całkiem długo, bony, wprowadzane także jako całoroczne gratyfikacje pracowników, zostały opodatkowane. Wcześniej mogły nie ulegać opodatkowaniu jeśli finansowano je z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub funduszy związków zawodowych. W związku z tym, że podlegają opodatkowaniu mogą być także finansowane ze środków obrotowych firmy. Ostatnie...