Ubezpieczenie OC

OC, czyli ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, to ubezpieczenie obowiązkowe dla każdego kierowcy, które reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 roku. W związku z powyższym każda firma ubezpieczeniowa oferuje ten sam zakres ochrony. Ubezpieczenie to działa w sytuacji, w której osoba pokrzywdzona domaga się roszczeń na drodze postępowania cywilnego. Obejmuje ono każdy zarejestrowany w Polsce pojazd mechaniczny, obejmuje ono także rolników, OC jest obowiązkowe także dla niektórych zawodów, do których należą: lekarze, prawnicy, biura rachunkowe i agenci ubezpieczeniowi.

OC kierowców pomaga w finalizowaniu płatności za szkody wyrządzone przez kierowcę , który szkodę spowodował. Co wprost oznacza, że w jego imieniu owe szkody zrekompensuje ubezpieczyciel. OC zwykle zawiera się na okres roku, czyli 12 miesięcy, umowy krótkoterminowe gwarantować powinny taki sam zakres ochrony. Warto wspomnieć, że OC to nie tylko kolizje i wypadki, ale obejmować może także wysiadanie i wsiadanie z pojazdu, rozładunek i załadunek a także zatrzymanie i postój auta.

To co istotne, to ważność / aktualność posiadanej polisy, jeśli polisa jest czasowa a nie roczna, istotna jest ciągłość posiadanych polis.

Brak aktualnego OC niesie z sobą dość bolesne w skutkach akcje:

– kierowca traci dowód rejestracyjny pojazdu;

– w konsekwencji pojazd zostaje wycofany z ruchu;

– brak OC odnotowany jest w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Brak OC nie jest rozsądnym unikaniem zobowiązań, zresztą czy takie braki w ogóle są rozsądne. Bez aktualnego OC, w przypadku wypadku wystarczy wyobrazić sobie, że szkody pokrywany z własnej kieszeni, to prawie tak samo jakbyśmy musieli samodzielnie zapłacić za operację w szpitalu.