Dieta krajowa

Podwyżka diety krajowej dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej zobowiązuje prywatnych przedsiębiorców do podwyższenia stawek w ich firmach z tytułu podróży służbowej na terenie kraju. Od 28 lipca bieżącego roku obowiązującą stawką jest 38 zł diety za dobę podróży służbowej, która przysługuje pracownikowi powyżej 12 godzin...

Płatność transgraniczna

Płatność transgraniczna to hurtowe lub detaliczne płatności elektroniczne, w których płatnik i odbiorca znajdują się w innych państwach (także trzecich, nie należących do UE). Minister Finansów zapowiedział zmiany w podatku VAT od towarów i usług dotyczącą tego rodzaju usług płatniczych. Od dostawców usług płatniczych będzie wymagana kwartalna ewidencja odbiorców płatności...

Powrót PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe mają swoich zwolenników i zagorzałych przeciwników. Choć trudno rozstrzygnąć komu ufać, warto przyjrzeć się co prawdopodobnie czeka nas w nadchodzącym roku. Osoby zatrudnione, które sceptycznie podchodziły do rządowego projektu i wycofały się z opłacania składek na PPK, będą musiały w 2023 ponownie przemyśleć, czy przystąpić do funduszu,...

Dobra historia kredytowa

Poruszaliśmy ostatnio zagadnienie scoringu, czyli punktowej oceny od której zależą szanse na przydzielenie potencjalnemu kredytobiorcy kredytu przez bank. Czym właściwie jest i czym być by mogła dobra historia kredytowa?Najważniejsza przede wszystkim jest terminowość w spłacaniu zobowiązań. To dość proste, ale nie zawsze wykonalne. Mimo przeróżnych możliwości technicznych oferowanych przez banki,...

Scoring

Scoring to punktowa ocena ryzyka kredytowego, polegająca na ustaleniu wiarygodności kredytowej kredytobiorcy (osoby fizycznej ale także przedsiębiorcy). Im więcej punktów tym większa wiarygodność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy czyli większe prawdopodobieństwo przyznania kredytu. W celu wykonania takiego badania wykorzystuje się dane z wcześniej przydzielonych kredytów, słowem dokonuje się porównania potencjalnego kredytobiorcy z...

Nota korygująca

W wewnątrzwspólnotowym obrocie towarami (WNT) podstawowym dokumentem korygującym jest nota kredytowa. Nota korygująca jest tym samym co credit note – oba dokumenty należy traktować jednakowo. Dokonując nabycia towarów od kontrahentów unijnych należy rozliczyć VAT z tytułu takiej transakcji. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury...

Zakupy służbowe

Niewielkie kwoty za zakupy służbowe mogą być uregulowane przez pracownika. Nie ma w tym nic, co mogłoby być niezgodne z prawem. Jak rozliczyć zakupy służbowe dokonane przez pracownika? Celem rozliczenia zakupów służbowych dokonanych przez pracownika można posłużyć się dwom praktykami. Gdy pracownik z prywatnych pieniędzy dokonuje zakupu towarów lub usług...