Zakupy służbowe

Niewielkie kwoty za zakupy służbowe mogą być uregulowane przez pracownika. Nie ma w tym nic, co mogłoby być niezgodne z prawem.

Jak rozliczyć zakupy służbowe dokonane przez pracownika?

Celem rozliczenia zakupów służbowych dokonanych przez pracownika można posłużyć się dwom praktykami. Gdy pracownik z prywatnych pieniędzy dokonuje zakupu towarów lub usług na potrzeby firmy musi posiadać fakturę wystawioną na dane firmowe. Na podstawie takiej faktury, pracodawca rozlicza się z pracownikiem. Pracownik z kolei po dokonaniu powyższej operacji gospodarczej ma za zadanie udokumentowanie otrzymanego zwrotu poświadczeniem otrzymanie pieniędzy.

Inną powszechnie praktykowaną metodą jest system zaliczkowy. Zaliczki często wypłacane są na poczet wyjazdów służbowych. Na podstawie zebranych w czasie wyjazdu faktur wystawionych na dane firmowe, pracownik po powrocie rozlicza się z delegacji oraz potencjalnych kosztów dodatkowych.

Zwrot dokonany przez pracodawcę na poczet zakupów służbowych wykonanych przez pracownika może zostać dokonany zarówno na rachunek bankowy pracownika, jak i gotówkowo.