Koncesja

Słowo koncesja pochodzi z łaciny (concessio) i oznacza pozwolenie, zgodę. Obowiązuje ona w sferach gospodarczych, które historycznie objęte były monopolem państwa. Udzielanie koncesji przerwało monopol i rozszerzało prawa podmiotowi prywatnemu, udzielając mu kompetencji dotąd przynależnych organom państwa. Koncesjonariusz (osoba, której udzielono koncesji) realizuje wobec tego zadania publiczne, która to realizacja...

Działalność nierejestrowana czyli „firma na próbę”

Rozpoczynając swój własny biznes nie zawsze istnieje konieczność rejestrowania swoich działań w odpowiednich do tego urzędach. Działalność nierejestrowana jest szczególnie popularnym rozwiązaniem dla osób, które dopiero wkraczają na ścieżkę samozatrudnienia i w ostatnich 12 miesiącach nie były zarejestrowane w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Działalność taką możemy...

Pieczątka w biznesie

W Japonii niegdyś prawo do posiadania pieczęci miał cesarz i jego zaufani dostojnicy. Około 1870 roku pieczęcie weszły do powszechnego użytku. Do dziś pieczęcie w Japonii wykonuje się ręcznie, a każdy obywatel ma obowiązek wyrobienia takiej unikatowej i niepowtarzalnej pieczęci, której używa jako oficjalnego podpisu w różnych sytuacjach życiowych nie...