Koncesja

Słowo koncesja pochodzi z łaciny (concessio) i oznacza pozwolenie, zgodę. Obowiązuje ona w sferach gospodarczych, które historycznie objęte były monopolem państwa. Udzielanie koncesji przerwało monopol i rozszerzało prawa podmiotowi prywatnemu, udzielając mu kompetencji dotąd przynależnych organom państwa. Koncesjonariusz (osoba, której udzielono koncesji) realizuje wobec tego zadania publiczne, która to realizacja...