Aktywa i pasywa

Aktywa i pasywa znane są każdej osobie prowadzącej działalność gospodarczą z pełną księgowością. Bilans, na który składają się aktywa i pasywa potrafi przeczytać każdy przedsiębiorca. Jednak już jego sporządzenie może nie być tak proste, szczególnie, gdy przypomnimy sobie głośne nagłówki z utajnieniem niektórych dóbr, do jakich dochodzi szczególnie często w...

Czym są księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe występują w pełnej rachunkowości, do której zobowiązane są m.in. spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów, operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczyły 2 miliony euro, jednostki działające na zasadach prawa bankowego, gminy, powiaty, województwa, oddziały i ich przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, a także...

Kto musi posiadać NIP?

W Polsce obowiązują dwa rodzaje identyfikacji podatkowej. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej do identyfikacji podatkowej używają numeru PESEL. W każdym innym przypadku naczelnik urzędu skarbowego nadaje 10-cyfrowy kod służący do identyfikacji podatników w Polsce. Gdzie prefiks, czyli pierwsze 3 cyfry każdego numeru, wskazują kod urzędu skarbowego właściwy dla...

Preferencyjny ZUS a własna działalność gospodarcza

Od 30 kwietnia 2018 roku jeśli przychody z własnej działalności gospodarczej nie przekraczają 50 procent minimalnego wynagrodzenia – w 2021 roku jest to 1400 zł, oraz gdy w ciągu ostatnich 60 miesięcy przedsiębiorca nie prowadził działalności gospodarczej, można nie tylko nie rejestrować własnej działalności gospodarczej w CEIDG, ale także nie...

Własna działalność gospodarcza – wymogi

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG), mimo niesprzyjających warunków na rynku pracy, niejednokrotnie okazuje się ostatnią deską ratunku, szczególnie w przypadku wykwalifikowanych pracowników firm dotkniętych w ostatnim czasie skutkami pandemii. Warto podkreślić, że prowadzenie własnej działalności w normalnych warunkach było przede wszystkim szansą na zwiększenie zarobków i poczucia niezależności. Dziś, szczególnie istotne...

Amortyzacja środków trwałych w przedsiębiorstwie

Jak pisaliśmy w minionym tygodniu na blogu, amortyzacja dotyczy stopniowego zużywania się środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jest to koszt, występujący w prawie bilansowym i podatkowym, związany z wypływem środków pieniężnych. Odpisy amortyzacyjne można prowadzić na kilka różnych sposobów. Najbardziej rozpowszechnioną metodą jest metoda liniowa, która zakłada dokonywanie...