Własna działalność gospodarcza – wymogi

Jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG), mimo niesprzyjających warunków na rynku pracy, niejednokrotnie okazuje się ostatnią deską ratunku, szczególnie w przypadku wykwalifikowanych pracowników firm dotkniętych w ostatnim czasie skutkami pandemii.

Warto podkreślić, że prowadzenie własnej działalności w normalnych warunkach było przede wszystkim szansą na zwiększenie zarobków i poczucia niezależności. Dziś, szczególnie istotne jest sprawdzenie zapotrzebowania rynkowego na planowany przez nas rodzaj działalności. Oszacowanie realnych możliwości, potencjalnych zysków i ewentualnych strat pomoże odpowiednio przygotować się do podjętego wyzwania.

W samym procesie zakładania firmy niewiele się zmieniło. Prowadzona przez osobę fizyczną jednoosobowa działalność gospodarcza początkowo nic nas nie kosztuje, gdyż proces rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jak i wniosek CEIDG-1, są darmowe. CEIDG każdemu nowemu przedsiębiorcy nadaje indywidualny Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). Rejestracja jest możliwa także drogą elektroniczną. Do założenia takiego rodzaju działalności nie jest wymagany minimalny kapitał. Co istotne, to fakt, że za zobowiązania powstałe wskutek prowadzonej działalności odpowiada się majątkiem prywatnym. Prawa i obowiązki JDG określa kodeks cywilny. Jedna osoba fizyczna może prowadzić tylko jedną działalność gospodarczą. Natomiast pod jednym wpisem w CEIDG można prowadzić różne rodzaje działalności, rozszerzając działalność podstawową o dodatkowe PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). Reinwestowanie zysków z działalności pozwala uniknąć płacenia podatków.

Warto wspomnieć, że są przypadki, w których można osiągać zyski nie rejestrując działalności gospodarczej. Dzieje się tak, gdy osoba fizyczna w miesiącu nie osiąga zysków przekraczających 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli 1400 zł od 2021 roku. Innym obostrzeniem jest nieprowadzenie działalności przez ostatnie 60 miesięcy. Tak zwana „działalność na próbę” nie wymaga rejestracji i opłacania składek ZUS.

W przypadku podjęcia decyzji o rejestracji własnej działalności gospodarczej, zachęcamy do rozważenia współpracy z odpowiednim do zaistniałych potrzeb Biurem Finansowo-Księgowym a tym samym do przyjrzenia się ofercie In-Plus.