Dochód a przychód – na czym polega różnica

To z pozoru banalne zagadnienie może nastręczać wiele wątpliwości szczególnie początkującym przedsiębiorcom. Te dwa, kluczowe dla prowadzenia własnego biznesu, pojęcia wpływają na rozliczenia z potencjalnymi kontrahentami, to od nich zleży także wysokość podatku do zapłaty. Pojęcia te są przydatne w każdej sytuacji, w której zdarza nam się zarabiać pieniądze. Przychód...

Staż pracy

Od stażu pracy pracownika wiele zależy, warto o niego dbać kompletując niezbędne dokumenty, bo to on określa nasze prawo do emerytury, ilość dni urlopowych czy długość okresu wypowiedzenia w przypadku podjęcia decyzji o zmianie pracy. Staż pracy liczy się pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wybory lub...

Rękojmia – najważniejsze aspekty

Rękojmią nazywamy ustawową odpowiedzialność sprzedawcy za wszelkie wady towaru, w przeciwieństwie do gwarancji, która ma charakter fakultatywny. Na podstawie rękojmi konsument może dochodzić swoich praw, gdy zakupiony towar okazuje się wadliwy. Rękojmia obejmuje zarówno wady fizyczne jak i prawne. Wady fizyczne powstają, gdy towar nie jest zgodny z umową. W...

Niewypłacalność dłużnika

Płynność finansowa to stan, do którego wszyscy dążymy, chcąc prowadzić w miarę spokojne życie na wzburzonych wodach obecnej sytuacji gospodarczej. Niestety nierzadko napotykamy na pojęcie niewypłacalności. Czym jest niewypłacalność i co oznacza dla wierzycieli? Definicja niewypłacalności znajduje się w polskim Prawie upadłościowym i naprawczym z 2003 roku. W ujęciu finansowo-ekonomicznym...

Prawo handlowe – co to jest?

Profesjonalny obrót cywilnoprawny polegający na wymianie dóbr lub świadczeniu usług między przedsiębiorcami, wymagał odrębnych regulacji prawnych. Odpowiedzią na zaistniałe potrzeby było powstanie prawa handlowego. Prawo handlowe wpływa na status i organizację przedsiębiorców, a także czynności handlowe, do jakich dochodzi między nimi. HISTORIA | Prawo handlowe wyrosło z prawa cywilnego jest...

Środki trwałe – samochód

Ujęcie samochodu w ewidencji środków trwałych firmy pozwala na wybór sposobu jego amortyzacji. Amortyzacja to pieniężne odzwierciedlenie zużywania się trwałych składników majątku. Odpisy amortyzacyjne są elementem kosztów uzyskania przychodu. Odpisy amortyzacyjne samochodu osobowego należącego do środków trwałych firmy warunkuje czy auto jest nowe czy używane oraz czy zamierzamy eksploatować je...