Środki trwałe – samochód

Ujęcie samochodu w ewidencji środków trwałych firmy pozwala na wybór sposobu jego amortyzacji. Amortyzacja to pieniężne odzwierciedlenie zużywania się trwałych składników majątku. Odpisy amortyzacyjne są elementem kosztów uzyskania przychodu. Odpisy amortyzacyjne samochodu osobowego należącego do środków trwałych firmy warunkuje czy auto jest nowe czy używane oraz czy zamierzamy eksploatować je w trudnych warunkach.

Amortyzacja liniowa to najczęstszy wybór dla samochodów osobowych zakupionych przez firmę. Środek trwały zużywa się wówczas równomiernie w ciągu całego okresu użytkowania. Amortyzację rozpoczynamy od następnego miesiąca, po którym wprowadzono go na listę środków trwałych (jeśli samochód przyjmiemy do użytkowania w styczniu, pierwsze odpisy amortyzacyjne możemy dokonać w lutym). Amortyzacja odbywa się w ciągu 5 lat, a stawka amortyzacyjna w takim przypadku wynosi 20 procent.

Metoda liniowa przyspieszona może zostać zastosowana tylko w przypadku, gdy spełnione są dwa poniższe warunki:

– szczególna sprawność techniczna (praca na trzy zmiany, warunki leśne, terenowe itp.)

– użycia bardziej intensywne w stosunku do warunków przeciętnych.

Pozwala to na podwyższenie stawki amortyzacyjnej do 28 procent co przyspiesza proces amortyzacji do 3 lat i 7 miesięcy.

Należy jednak pamiętać, że tego rodzaju amortyzacja jest możliwa tylko w szczególnych przypadkach przewidzianych przez ustawę. Nie znajduje ona zastosowania do każdego środka trwałego wprowadzonego do ewidencji.

Amortyzacja jednorazowa jest możliwa jeżeli wartość początkowa samochodu osobowego nie przekracza 10 000 zł netto dla czynnych podatników VAT i 10 000 zł brutto dla podatników zwolnionych z VAT. Dodatkowo samochód musi być kompletny i zdany do użytku, a jego użytkowanie przewidziane na dłużej niż rok.