Czy możliwa jest pożyczka od pracodawcy?

Pożyczka pracownicza to alternatywa dla ofert, które proponują nam instytucje finansowe. Czym jest pożyczka z zakładu pracy?

Brak środków finansowych zwykle jest problematyczny. Pożyczka z zakładu pracy to alternatywa nie tylko dla ofert bankowych, ale także dla wysokooprocentowanych „chwilówek”. Dzieje się tak głównie z powodów korzyści finansowych, które mogą zaoferować nam pracodawcy. Pożyczka od pracodawcy jest bezpośrednio potrącana z wynagrodzenia pracownika, co niweluje ryzyko opóźnienia w płatnościach.

Źródłem pożyczek zakładowych są budżet lub środki firmy. Część pracodawców przewidziała także na ten cel specjalne fundusze pracownicze. To nic innego jak znany Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) lub Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (PKZP). Tego rodzaju pożyczki mogą przyjąć formę krótkoterminową lub długoterminową, w dużej mierze się uwarunkowane potrzebami pracowników wnioskujących o tego typu zapomogę.

By PKZP mogło funkcjonować potrzeba co najmniej 10 pracowników, którzy stworzą taką inicjatywę i wyrażą zgodę na comiesięczne odprowadzanie składek na poczet przyszłych pożyczek. Ta forma przewidziana jest dla dużych zakładów, które posiadają w swoich strukturach związki zawodowe, sprawujące nad nimi pieczę. Tego rodzaju pożyczki nie są oprocentowane.

ZFŚS to odrębne konto bankowe, którego środki zasilane są przez pracodawcę. Środki pochodzą z odpisów, których kwota jest ściśle określona. Funkcjonuje on w każdej firmie, która zatrudnia na dzień 1 stycznia minimum 50 pracowników. To dzięki niemu pracodawca może zagwarantować wsparcie socjalne dla pracowników w potrzebie.

Warto dodać, że system pożyczek jest normowany na mocy ustawy z 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Prawo do złożenia wniosku o udzielenie pożyczki pracowniczej ma każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, którego firma prowadzi PKZP lub ZFŚS. Należy przedłożyć go w dziale kadr. To jednak pracodawca ustala komu i w jakich przypadkach takie pożyczki mogą zostać udzielone.

Pożyczka zakładowa mimo swoich zalet (brak oprocentowania), może okazać się kłopotliwa w przypadku chęci zmiany pracy przez pracownika.