Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP)

Międzynarodowa Organizacja Pracy - MOP (International Labour Organization – ILO) istnieje od 1919 r., obecnie jest agencją afiliowaną ONZ. Główna siedziba organizacji mieści się w Genewie w Szwajcarii. Instytucja ta jest wytworem XIX-wiecznej myśli społecznej. Powstała w celu doprowadzenia rządów poszczególnych krajów, przedsiębiorców i związki zawodowe do wspólnego działania na...

Faktury ustrukturyzowane

Mówiąc o Krajowym Systemie e-Faktur, nierzadko pojawia się pojęcie faktur ustrukturyzowanych, któremu warto, przed wejściem w życie projektu, przyjrzeć się raz jeszcze. Tym bardziej, że dotychczas mieliśmy do czynienia z fakturami elektronicznymi w formacie PDF, czytelnymi dla ludzkiego oka. Dotychczasowe automatyzacje najczęściej bazowały na systemach OCR, pozwalających na automatyczne wprowadzenie...

KSeF – warunki dla firm

4 sierpnia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę, która wprowadza obligatoryjny Krajowy System e-Faktur (KSeF). Nowa platforma teleinformatyczna będzie obowiązywała od 1 lipca 2024 roku większe firmy. Średnie i małe firmy zwolnione z VAT do zmian będą mogły przygotowywać się o pół roku dłużej, czyli do 1 stycznia 2025 roku....

Działalność nierejestrowana – nowe limity

Istnieje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej nie podlegającej rejestracji zgodnie z prawem przedsiębiorców. Funkcjonowanie na tej zasadzie obarczone jest jednak szeregiem ograniczeń.  Głównym ograniczeniem jest limit kwotowy. W 2023 roku minimalne wynagrodzenie do 30 czerwca wynosiło 3490 zł, od 1 lipca podniosło się po raz drugi w tym roku do 3600...