Sprawozdanie finansowe – ostatni dzwonek!

Na sprawozdanie finansowe składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz informacje dodatkowe. Sprawozdanie finansowe do KRS musi być złożone w formie elektronicznej, co oznacza, że obowiązkowe jest przygotowanie go w określonej strukturze i formacie pliku XML. Dodatkowo powinno zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przygotowane pliki można złożyć przez system...

Mark up czyli narzut a marża

Narzut to wyrażona w procentach nadwyżka ceny w stosunku do kosztów wytworzenia produktu, której celem jest pokrycie kosztów wytworzenia produktu lub usługi oraz kosztów stałych i zysku. Czym wobec tego jest marża? Marża to procentowy stosunek zysku do kosztów zakupu towarów lub produkcji. Podczas gdy narzut to procentowy stosunek ceny...