Split payment – ważne zmiany

Mechanizm podzielonej płatności, czyli MPP, polega na tym, że płatność za towar lub usługę nie trafia w całości na rachunek odbiorcy, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i podatek VAT. VAT trafia na wydzielony rachunek, z którego można było opłacać VAT, akcyzę, ZUS czy cło itp. Decyzję o podzielonej płatności...

Dieta krajowa

Podwyżka diety krajowej dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej zobowiązuje prywatnych przedsiębiorców do podwyższenia stawek w ich firmach z tytułu podróży służbowej na terenie kraju. Od 28 lipca bieżącego roku obowiązującą stawką jest 38 zł diety za dobę podróży służbowej, która przysługuje pracownikowi powyżej 12 godzin...

Scoring

Scoring to punktowa ocena ryzyka kredytowego, polegająca na ustaleniu wiarygodności kredytowej kredytobiorcy (osoby fizycznej ale także przedsiębiorcy). Im więcej punktów tym większa wiarygodność kredytowa potencjalnego kredytobiorcy czyli większe prawdopodobieństwo przyznania kredytu. W celu wykonania takiego badania wykorzystuje się dane z wcześniej przydzielonych kredytów, słowem dokonuje się porównania potencjalnego kredytobiorcy z...

Dywidenda

Czym jest dywidenda i kiedy może być wypłacona, a także od czego zależy jej wysokość? To trzy kwestie, o których postaramy się opowiedzieć w poniższym tekście. Najkrócej ujmując dywidenda to forma zarabiana na akcjach, jej źródłosłów pochodzi z łaciny i oznacza „rzecz do podziału”. To dzięki niej, akcjonariusz jest w...

Nowy Polski Ład 2.0 | koniec ulgi dla klasy średniej

Wraz z 1 lipca znika flagowa dla Polskiego Ładu ulga dla klasy średniej. Zastępuje ją obniżenie podatku dochodowego z 17 proc. na 12 proc. Zmiana dla podatników z założenia ma być korzystna lub neutralna. Już lipcowe zaliczki na podatek dochodowy za czerwiec mogą być przez księgowość rozliczne z nowych 12...

Zadatek

Podpisując umowę przedwstępną należy liczyć się z kosztami wynikającymi z zadatku lub zaliczki. Zaliczka jest przeznaczona na poczet przyszłych świadczeń, jest tylko częścią kwoty do zapłaty, nie zabezpieczając umowy przedwstępnej. Zaliczka zawsze ulega zwrotowi, bez względu na to, która ze stron wycofała się z umowy. Szczególnie wtedy, gdy została zapłacona,...

Kredyt hipoteczny

Ceny mieszkań nieustannie idą w górę. Kredyt hipoteczny jest coraz droższy, co paradoksalnie wcale nie zniechęca części Polaków do realizacji marzeń o czterech własnych kątach. Nim bank przyzna kredyt dokonuje analizy ilościowej i jakościowej przyszłych kredytobiorców. Co zatem decyduje o posiadaniu lub nieposiadaniu zdolności kredytowej? Zaczynając od początku. Kredyt może...

Niskie podatki

Czy ostatnie zmiany wprowadzone przez rząd de facto anulują reformę finansową znaną pod nazwą Polski Ład? Od 1 lipca bieżącego roku rząd rezygnuje z flagowych projektów Polskiego Ładu, takich jak ulga dla klasy średniej i włączenia składki ubezpieczeniowej do podstawy opodatkowania. Zapowiedziane zmiany obniżają także dolną stawkę PIT z 17...

Kwota wolna od podatku – darowizna

W kołowrotku zmian podatkowych 2022 roku przyjmuje się, że osoby fizyczne, które nabyły majątek w drodze spadku lub darowizny mogą uznawać, że obowiązują ich zasady z roku 2021. Podatek ten należy zapłacić, gdy wartość spadku lub darowizny przekracza kwotę wolną od podatku. W obliczu braku oficjalnego komunikatu o zaistniałych zmianach...

Samorządy a Polski Ład

Samorządy w związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi na początku tego roku mogą otrzymać mniejsze wpływy z podatków. Prognozuje się, że w związku ze zwiększoną kwotą wolną od podatku aż 9 mln osób przestanie płacić podatek PIT. Rząd zapewnia, że w przypadku mniejszych wpływów jednostki samorządu terytorialnego otrzymają subwencje rozwojowe na...