OC biura rachunkowego

Przed rozpoczęciem działalności biuro rachunkowe powinno zawrzeć polisę. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obligatoryjne dla biur prowadzących księgi rachunkowe, co zostało zawarte w Ustawie o rachunkowości. Teoretycznie biura prowadzące tylko księgi przychodów i rozchodów zwolnione są z tego obowiązku. Niemniej ubezpieczenie to rekomendowane jest każdemu, zajmującemu się tego typu działalnością. Obowiązek...

Zmiany w fakturowaniu

Slim VAT 2 to projekt, który zakłada zmiany w fakturowaniu. Został wprowadzony we wrześniu 2021 roku i zakłada m.in. wprowadzenie regulacji w obszarze transakcji łańcuchowych, uproszczenia podatku VAT oraz wprowadza ulgę za złe długi. Nowelizacja procesu fakturowania z kolei uwzględnia przede wszystkim wdrożenie e-faktur do polskiego systemu. Zniesiony zostanie obowiązek...

Odpowiedzialność odszkodowawcza za cudze czyny

Za niedozwolone czyny odpowiada bezpośredni sprawca. Reguła ta opisana jest w Kodeksie cywilnym. Osoba, która wyrządziła szkodę zobowiązana jest do jej naprawienia. Nie zawsze sytuacja jest jednak tak prosta. Nie zawsze bowiem za szkodę odpowiedzialna jest tylko osoba, która bezpośrednio ją popełniła, ale także ta osoba, która miała na nią...

Szkoda wyrządzona przez zwierzę

Na mocy Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę ponosi jego opiekun, nawet wtedy, gdy nie był obecny w momencie popełnienia szkody, bo na przykład pies uciekł spod nadzoru właściciela. Jest to jeden z niewielu przypadków w polskim prawie, w którym ponosi się odpowiedzialność odszkodowawczą za cudze czyny. Za...

Czynny żal

Czynny żal, czyli dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych, może pomóc w uniknięciu kary za nieuregulowane zobowiązania lub niezłożenie deklaracji na czas. Naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić osobę z płacenia kary, jeśli ta osoba dobrowolnie przyzna się do niedopełnienia wymaganych obowiązków. Poza formalnym złożeniem czynnego żalu należy także uiścić...