Szkoda wyrządzona przez zwierzę

Na mocy Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzę ponosi jego opiekun, nawet wtedy, gdy nie był obecny w momencie popełnienia szkody, bo na przykład pies uciekł spod nadzoru właściciela. Jest to jeden z niewielu przypadków w polskim prawie, w którym ponosi się odpowiedzialność odszkodowawczą za cudze czyny. Za...