Controlling. Z czym to się je?

Zarządzaniem procesami i zasobami w firmach chcących nadążyć za zmieniającym się rynkiem najczęściej stoją pracownicy działu controllingu. Wprowadzenie w firmie działu controllingu jest szczególnie wartościowe w firmach rozwijających się, gdyż pozwala to na systematyczne planowanie i monitorowanie przedsięwziętych działań.   Controlling jest procesem złożonym, któremu towarzyszą dość mgliste pojęcia i...

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2025

Planować budżet wypada z wyprzedzeniem, z podobną gorliwością rząd zapowiada kolejną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia od 1 stycznia 2025. Nie ucichły jeszcze echa po lipcowym podniesieniu płacy minimalnej, a rząd już przedstawił nowe stawki płacy minimalnej, które od 1 stycznia 2025 roku uplasują się w wysokości 4626 zł brutto. Stawka godzinowa...

Wakacje od zobowiązań!

Zawieszenie spłat rat kredytu hipotecznego jest możliwe w ramach tzw. wakacji kredytowych, programu realizowanego przez rząd w ramach wsparcia kredytobiorców. To dzięki nim możliwe jest zawieszenie spłaty rat kredytu udzielonego w polskich złotych. Wartość kredytu nie może przekroczyć 1,2 mln zł, musi być zawarta przed 1 lipca 2022 roku i...

Zasada memoriałowa

Początki funkcjonowania zasady memoriałowej tożsame są z początkami rachunkowości i sięgają XIV i XV wieku. Rachunkowość swe fundamenty postawiła przy próbie kontrolowania udzielanych pożyczek, a w konsekwencji wykorzystywana była do terminowych spłat odsetek. Krokiem milowym okazało się spostrzeżenie, że właściwe określenie momentu powstania kosztów i przychodów wpływa na poprawne ustalenie...