Controlling. Z czym to się je?

Zarządzaniem procesami i zasobami w firmach chcących nadążyć za zmieniającym się rynkiem najczęściej stoją pracownicy działu controllingu. Wprowadzenie w firmie działu controllingu jest szczególnie wartościowe w firmach rozwijających się, gdyż pozwala to na systematyczne planowanie i monitorowanie przedsięwziętych działań.  

Controlling jest procesem złożonym, któremu towarzyszą dość mgliste pojęcia i konkretne działania. Te mgliste pojęcia ukrywają się pod słowami takimi jak: planowanie, monitorowanie, analiza a także korekta działań w organizacji. Konkretne działania z kolei wpływają na wzrost efektywności przedsiębiorstw. Narzędzia, które pomagają osiągnąć założone cele, to między innymi budżetowanie, analiza kosztów, raportowanie finansowe, a także takie jak badanie i analiza wskaźników efektywności.

Kontrolerzy to osoby zatrudnione do pomocy w podejmowaniu strategicznych dla rozwoju firmy decyzji. Poprzez przeprowadzone działania znają i rozumieją mechanizmy funkcjonowania organizacji, co obliguje ich do wyjaśniania zarządowi (nie zawsze tak głęboko zanurzonemu w proces) sytuacji panującej w firmie.

Controlling podzielony jest na kilka obszarów, dla lepszego zorientowania się w temacie, można by choć wymienić controlling strategiczny, który zajmuje się analizą otoczenia, identyfikacją szans i zagrożeń; controlling operacyjny, skupiający się na optymalizacji procesów; controlling finansowy – najbliższy zagadnieniom księgowości, który odpowiedzialny jest za raportowanie sytuacji i płynności finansowej. Ponadto, istnieje również controlling bardziej humanistyczny, czyli personalny, zarządzający zasobami ludzkimi w danej organizacji.

Kluczowa dla controllingu jest rzetelność pozyskiwanych i analizowanych informacji. Praca w tym dziale nie dotyczy tylko zdarzeń minionych, ale wpływa także na działania planowane w przyszłości, pomaga optymalizować procesy biznesowe nieustannie mając na uwadze długoterminową perspektywę.