Płaca minimalna

Już wkrótce, bo 1 lipca czeka nas drugie w tym roku podniesienie płacy minimalnej w Polsce. Od stycznia obowiązująca kwota to 4242 zł brutto na umowę o pracę, podczas gdy stawka godzinowa za całość umów cywilnoprawnych to 27,70 zł. Od lipca stawka godzinowa zostanie podniesiona do 28,10 zł, a minimalne...

Ekonomia behawioralna

Choć związki ekonomii z psychologią naukowcy dopatrzyli się już w starożytnej Grecji, tak naprawdę w nowożytności obie dyscypliny połączyła epoka klasyczna, dowodząc, że decyzje podejmowane są na podstawie emocji. Późniejsze próby matematyzowania ekonomii trwały na tyle długo, że dopiero w latach 60. XX wieku powrócono do myślenia o ekonomii w...

KSeF – nowy termin

KSeF to Krajowy System e-Faktur, którego termin wprowadzenia w czasie ulega ciągłym przesunięciom. Pisaliśmy już o tym niejednokrotnie. Przypominając, jest to ogólnokrajowy system informatyczny, dzięki któremu można przesyłać i otrzymywać faktury wystawione w sposób ustrukturyzowany.  Celem wprowadzenia tego rozwiązania jest centralizacja rejestracji faktur w obrocie gospodarczym. Zgodnie z nowymi doniesieniami,...

Rezydencja podatkowa

Polska rezydencja podatkowa zakład obowiązek rozliczania się w polskim urzędzie skarbowym. O rezydencji podatkowej decydują dwa warunki. Pierwszym z nich jest czas spędzony na terenie Polski. W przypadku gdy przybywamy w Polsce dłużej niż 183 dni w roku lub gdy mamy tu centrum interesów osobistych czy gospodarczych to jesteśmy rezydentami...