Rezydencja podatkowa

Polska rezydencja podatkowa zakład obowiązek rozliczania się w polskim urzędzie skarbowym. O rezydencji podatkowej decydują dwa warunki. Pierwszym z nich jest czas spędzony na terenie Polski. W przypadku gdy przybywamy w Polsce dłużej niż 183 dni w roku lub gdy mamy tu centrum interesów osobistych czy gospodarczych to jesteśmy rezydentami podatkowymi w Polsce, rozliczając się tym samym na zasadach nieograniczonego obowiązku podatkowego.

O ile czas jest kategorią dość prostą do sprawdzenia, powiązany jest z faktycznym pobytem i osiąganiem przychodów na terenie kraju zarówno w tygodniu jak i weekendy i święta, to centrum interesów gospodarczych lub osobistych jest pojęciem bardziej złożonym. W interpretacji urzędu podatkowego centrum interesów osobistych zakłada posiadanie małżonka oraz dzieci na terenie kraju. W tej interpretacji ważne mogą okazać się także więzi towarzyskie, nasza aktywność społeczna, polityczna, kulturalna czy sportowa.

Centrum interesów gospodarczy zakłada z kolei posiadanie konta bankowego posiadane na terenie kraju i dochody, które mogą być generowane przez posiadane w kraju inwestycje czy wynajem nieruchomości. Jeśli są to stałe dochody, a powiązania podatnika urząd uzna za silne z krajem, to według doniesień prasowych urząd skarbowy takie sporne sytuacje, w których wszystkie trzy przesłanki są graniczne, interpretuje na korzyść budżetu państwa.