Podatek u źródła (WHT)

Podatek u źródła to kolejny niezbyt transparentny przepis funkcjonujący w Polsce od 2019 roku. Niestety zmiany, które wprowadzono w ciągu tych dwóch lat nie wpłynęły korzystnie na poprawę sytuacji osób korzystających z nich na co dzień. Zagadnienie to dotyczy głównie firm wykonujących płatności zagraniczne.

Withholding tax (WHT), zwany w Polsce podatkiem u źródła, został zdefiniowany zarówno dla rozliczeń podatników fizycznych (PIT), jak i prawnych (CIT). Znaczące dla tego rozliczenia jest ustalenie rezydencji podatkowej, która wpływa na sposób obliczenia podatku po zakończonym roku obrotowym. Podatek u źródła jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego pobieranego przez płatników, których zagraniczny zakład jest w Polsce. Podmioty te dochody generują w Polsce, ale nie są jej rezydentami.  

Podatnik to firma, rejestrująca wpłaty transgraniczne (otrzymuje przelewy zza granicy). Płatnikiem podatku u źródła jest podmiot, który wykonuje przelew (wypłatę) na rzecz podatnika.

Podatek u źródła jest pobierany najczęściej od: praw autorskich lub praw pokrewnych, wypłaty odsetek, dywidend, świadczenia usług takich jak doradztwo, księgowość, prawo, reklama.