Niecodzienne przepisy prawne

Obywatele płacą do państwa podatki, które służą inwestowaniu w rozwój infrastruktury, oświaty, służby zdrowia, wojska czy policji. Stanowią one główne źródło dochodów państwa, umożliwiając de facto jego funkcjonowanie. Prawdopodobnie to trybut wojenny, składany przez pokonane wojska jako wyraz uznania zwycięskiemu monarsze, stanowi podwaliny regularnego opodatkowania obywateli. Przez całe wieki podatki...

E-faktura i co dalej

Nadrzędnym celem wprowadzenia faktury elektronicznej jest usprawnienie obrotu gospodarczego. Wydaje się niezbędna, gdy – szczególnie w ostatnim roku - większość sprzedaży towarów i usług odbywa się online. Umożliwia ona przedsiębiorcy szybkie fakturowanie i zapewnia brak opóźnień związanych z dostarczeniem dokumentów na czas, co de facto realnie wpływa na ich terminową...

Co to jest podatek CIT?

CIT (Corporate Income TAX) to podatek dochodowy od uzyskanych przychodów, obowiązujący osoby prawne.  O tym, kto jest podatnikiem podatku CIT decyduje ustawa. Ustawa reguluje także kto, mimo prowadzonej działalności zwolniony jest z CIT, a są to m.in. przypadki takie jak: przychody z działalności rolniczej, dochody z gospodarki leśnej, czy chociażby...

Biuro finansowo-księgowe IN-PLUS – dlaczego warto nam zaufać?

W nowy rok zwykle wkraczamy z entuzjazmem i chęcią poprawy kondycji finansowej swojej firmy. Z biurem Finansowo-Księgowym In-Plus dowiesz się jak wyjść na plus w nowym roku! Obecna sytuacja na rynku daleka jest od poczucia bezpieczeństwa. Zeszłoroczna pandemia zaskoczyła przedsiębiorców wymuszając radykalne zmiany w prowadzeniu biznesu. Już dziś, poprzez analizę...

Czym jest SLIM VAT?

Polską gospodarkę charakteryzuje silny sektor małych i średnich firm. Audyt przepisów pozwolił na korektę i zmianę przepisów tak, by maksymalnie uprościć rozliczenia VAT. Sama nazwa powstała jak akronim do słów: simple, local and modern, co w założeniu miałoby się sprowadzać do uproszczenia, dostosowania do lokalnej polityki i unowocześnienia widzianego głównie...

Pracownicze Plany Kapitałowe – istotne informacje

Efektem współpracy rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych w 2019 r. weszła w życie ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Jest ona wdrażana etapami, które uzależnione są od wielkości przedsiębiorstwa. I tak w lipcu 2019 r. PPK wdrożyły firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników (stan na 31.12.2018),...