CIT estoński

Estoński CIT to ryczałt od dochodu spółek. Ta forma opodatkowania może okazać się funkcjonalna dla spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek komandytowych oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Rozwiązanie to sprawia, że spółka nie płaci podatku od dochodów pozostawionych w spółce, czyli moment zapłaty podatku zostaje odroczony do czasu faktycznej dystrybucji zysku. Estoński...

Niecodzienne przepisy prawne

Obywatele płacą do państwa podatki, które służą inwestowaniu w rozwój infrastruktury, oświaty, służby zdrowia, wojska czy policji. Stanowią one główne źródło dochodów państwa, umożliwiając de facto jego funkcjonowanie. Prawdopodobnie to trybut wojenny, składany przez pokonane wojska jako wyraz uznania zwycięskiemu monarsze, stanowi podwaliny regularnego opodatkowania obywateli. Przez całe wieki podatki...

Co to jest podatek CIT?

CIT (Corporate Income TAX) to podatek dochodowy od uzyskanych przychodów, obowiązujący osoby prawne.  O tym, kto jest podatnikiem podatku CIT decyduje ustawa. Ustawa reguluje także kto, mimo prowadzonej działalności zwolniony jest z CIT, a są to m.in. przypadki takie jak: przychody z działalności rolniczej, dochody z gospodarki leśnej, czy chociażby...