Prawo Pracy

Trzy lata od rozpoczęcia pandemii do Sejmu i Senatu trafił projekt ustawy o pracy zdalnej i zasadach kontroli trzeźwości w zakładach pracy. Prace legislacyjne dobiegają końca, projekt trafił do Sejmu i Senatu, gdzie Senat naniósł cztery poprawki. Zmiany ponownie rozpatrywane będą w Sejmie. Przewiduje się, że nowe prawo wejdzie w...

Praca zdalna

Nowelizacja Kodeksu pracy ureguluje zasady pracy zdalnej. Od czasu pandemii wiele firm zdecydowało się na wprowadzenie trybu pracy zdalnej, nie narażając pracowników na kontakt z osobami zarażonymi i transmisję wirusa. Minęło kilka lat i wciąż toczą się dyskusje, czy do biur w ogóle warto wracać, szczególnie jeśli z domu pracuje...

„Polski ład” a zmiany w podatkach

W obliczu pandemii trwającej już ponad rok zatrważające zdają się nie tylko skutki ekonomiczne, ale także mocno zaniedbane zdrowie psychiczne Polaków. Oddziaływanie niekończącej się przecież wciąż pandemii pozostaje wielowymiarowe. Dziś będziemy jednak pisać przede wszystkim o tym pierwszym aspekcie. Rząd w lipcu tego roku planuje ogłosić szereg zmian, mających wpłynąć...

Regulacja pracy zdalnej

Korporacje w formie aneksu do umowy o pracę oferowały pracownikom pracę zdalną w formie hybrydowej na długo przed nastaniem epidemii Covid-19. Od marca 2020 praca zdalna stała się jednak zjawiskiem zakrojonym na niespotykaną dotąd skalę, niosąc szereg wyzwań tak dla pracowników, jak i pracodawców. Rok praktykowania pracy zdalnej był pewnego...

„Miejsce pracy” – jak je rozumieć?

Część spośród pracowników na wiosnę tego roku łudziła się, że wróci do biur, podczas gdy w ciągu roku okazało się, że zarówno zmniejszenie powierzchni biurowej jak i kosztów administracyjnych wynikających z nieobecności pracowników w biurze, tworzą znaczące oszczędności dla pracodawców. W Polskim Kodeksie pracy w związku ze zmianami, które pojawiły...

Cyberbezpieczeństwo – dobre praktyki

Cyberbezpieczeństwo stało się tematem szczególnie ważnym, odkąd co trzeci Europejczyk zaczął pracować z domu, a handel w dużej mierze przeniósł się do sieci. W ostatnim roku zaszły poważne zmiany nie tylko w naszym życiu, ale i w sposobie prowadzonych przez nas biznesów. Cyberbezpieczeństwo nie stanowiło dotąd zamartwienia każdego użytkownika sieci,...

Niecodzienne przepisy prawne

Obywatele płacą do państwa podatki, które służą inwestowaniu w rozwój infrastruktury, oświaty, służby zdrowia, wojska czy policji. Stanowią one główne źródło dochodów państwa, umożliwiając de facto jego funkcjonowanie. Prawdopodobnie to trybut wojenny, składany przez pokonane wojska jako wyraz uznania zwycięskiemu monarsze, stanowi podwaliny regularnego opodatkowania obywateli. Przez całe wieki podatki...