Regulacja pracy zdalnej

Korporacje w formie aneksu do umowy o pracę oferowały pracownikom pracę zdalną w formie hybrydowej na długo przed nastaniem epidemii Covid-19. Od marca 2020 praca zdalna stała się jednak zjawiskiem zakrojonym na niespotykaną dotąd skalę, niosąc szereg wyzwań tak dla pracowników, jak i pracodawców. Rok praktykowania pracy zdalnej był pewnego...